Kestävää matkailua Uudellamaalla edistävä Carbon Neutral Experience 2.0 starttasi torstaina – yhä useampi yritys on kiinnostunut STF-merkistä

Carbon Neutral Experience 2.0:n aloitustapahtuma keräsi yli kuusikymmentä kiinnostunutta oppimaan lisää Sustainable Travel Finland -ohjelmasta ja -merkistä. Yritysten mukaan erityisesti vastuullisuusviestintä ja vastuullisuuden markkinointi tuntuvat haastavilta.

Mature man exploring Finland in the fall, looking into fog. Hike

Kestävää matkailua Uudellamaalla edistävä Carbon Neutral Experience 2.0 (CNE 2.0) starttasi torstaina positiivisissa merkeissä Helsingin Pasilassa järjestetyssä aloitustilaisuudessa. Tapahtumaan kokoontui yli kuusikymmentä asiantuntijaa sekä kuntien ja eri aloilla toimivien yritysten edustajaa.

 

Tapahtuma käynnistyi Carbon Neutral Experience 2.0:n esittelyllä, jossa käytiin läpi erilaisia tavoitteita, tarjottuja palveluita sekä tulevan kevään työpajoja ja valmennuksia, joissa yrityksiä sparrataan ja opastetaan Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelman eri vaiheissa, jotta ne saavuttaisivat STF-merkin.

 

CNE 2.0:n edustajien jälkeen ääneen pääsi Visit Finlandin Hanna Muonionvaara, joka puhui maksuttoman STF-ohjelman käytännön merkityksestä sekä sen kautta saavutettavasta STF-merkistä, jolla viestitään kansainvälisille matkailijoille yrityksen tai destinaation kestävästä toiminnasta. Samalla hän avasi kuulijoille myös ohjelmaan kuuluvaa seitsemän askeleen lähestymistä kestävän matkailun kehittämiseen.

 

STF-merkin suorittaneiden Ravintola Tilan Kaisa Rantama ja Valo Hotel & Workin Marika Vihko käsittelivät puheissaan vastuullisuuden merkitystä heidän yrityksissään sekä siitä, miten STF-merkin hankkiminen on vaikuttanut liiketoimintojen lisäksi jopa yritysten työhyvinvointiin. He ovat onnistuneet innostamaan henkilöstönsä aivan uudella tavalla vastuullisuusasioiden arkipäiväiseen huomioimiseen.

 

STF-ohjelma imaisi mukaansa

Rantaman mukaan aluksi vaikealta vaikuttanut STF-ohjelma osoittautuikin hyödylliseksi ja suorastan imaisi mukaansa. Vaikka ravintolan väki tiesikin toimivansa vastuullisesti, kertoo Ranama heidän saaneen  STF-ohjelmasta paitsi itsevarmuutta omaan tekemiseensä myös uusia näkökulmia, joiden kautta on syntynyt kustannussäästöjä. 

 

Vastuullisuusteoista teoista viestiminen on Ravintola Tilan seuraavana kehittämiskohteena. Tila on yksi harvoista kotimaisista ravintoloista, joilla on STF-merkki.

 

Myös Valo Hotel & Workin liiketoimintamalli perustuu vastuullisuuteen tilojen monikäyttöisyyden takia: päivisin toimistona toimivat tilat ovat öisin hotellihuoneita. Vihkon mukaan STF-ohjelma antoi lisätukea toiminnan kehittämiseen. Ohjelma auttoi Valo Hotel & Workia nostamaan itsearvioinnista nousseita aiheita kehittämiskohteikseen. 

 

Tätä nykyä yrityksellä on kahdeksan vastuullisuuden avainmittaria, joita seurataan aktiivisesti. Vihkon mukaan yritys on saanut vastuullisuusteoistaan sekä siihen liittyvistä sertifikaateista ja merkeistä kiitosta asiakkailtaan. Samalla ne ovat tuoneet myös uskottavuutta viestintään ja brändiin. 

 

Tapahtuman viimeinen puhuja oli Visit Espoon Karoliina Korpela, joka avasi hieman, millaisia hyötyjä STF-ohjelma on tuonut ja voi tuoda koko matkailualueelle ja miten Visit Espoo tukee STF-merkin saaneita yrityksiä muun muassa tarjoamalla näkyvyyttä. Suomessa on jo viisi STF-destinaatiota ja niitä tulee lisää koko ajan. Karoliina kertoi, että hekin hakevat STF-destinaatiomerkkiä lähitulevaisuudessa.

 

Tapahtuma tarjosi arvokasta tietoa

Carbon Neutral Experience 2.0:ssa toimiva Haaga-Helia ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Sami Nykter sanoo tapahtuman tarjonneen paljon arvokasta tietoa jopa hänelle itselleen. Nykterille tuli yllätyksenä, etteivät kotimaiset matkailijat juuri tunne vastuullisuutta osoittavaa STF-merkkiä.

– Tulihan se vähän yllätyksenä, mutta toisaalta Visit Finlandin markkinointi kohdistuu kansainvälisiin matkailijoihin. Yritysten puheenvuoroissa korostui hankkeen haastatteluissakin esiin noussut teema, että erityisesti vastuullisuusviestintä ja vastuullisuuden markkinointi tuntuvat olevan haasteellisia kotimaisille matkailuyrityksillä, hän pohtii. Tähän tullaan tämän hankkeen aikana myös kohdistamaan yrityksiä tukevia toimia.

CNE 2.0:n tiimissä mukana oleva Novago Yrityskehitys Oy:n vastuullisuuden matkailun asiantuntija Leena Grönroos on Nykterin kanssa samaa mieltä. Hän kertoo kohdanneensa usein kysymyksen, mitä hyötyä vastuullisuustyöstä on yritykselle. Tänään hän sai siihen vastauksen, kun yritystoiminnasta ja STF-ohjelmasta puhuneet yritykset kertoivat yrityksen voivan perustella esimerkiksi hinnoittelunsa vastuullisuustyöllä.

Myös Novia ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Edvard Lindfors kertoo olevansa tyytyväinen päivän tapahtumaan. CNE 2.0:ssa tehdyt yrityshaastattelut ovat osoittaneet, etteivät yritykset aina näe sertifikaatin ja STF-merkin tuomaa hyötyä, koska ne ovat toimineet jo valmiiksi vastuullisesti. 

 Tapahtuman yritysesimerkit kuitenkin osoittivat, että STF-ohjelma on hyvä työkalu katsoa yrityksen toimintaa laajemmin kaikkien vastuullisuusosa-alueiden kautta, hän pohtii.

Nykter kertoo odottavansa innolla CNE 2.0:n kevään STF-työpajoja, jotka käynnistyvät jo maaliskuussa. Työpajoissa tullaan käymään läpi STF-ohjelman eri askelia, kuten sitoutumista, osaamisen kehittämistä, kehittämissuunnitelman tekoa, sertifiointia ja mittaamista sekä vastuullisuusviestintää.

Nykterin mukaan työpajoja järjestetään eri puolilla Uuttamaata, jotta mahdollisimman moni yrittäjä pääsisi paikalle. Tähän mennessä paikoiksi ovat varmistuneet ainakin Helsinki, Hyvinkää, Lohja, Nurmijärvi, Raasepori, Sipoo ja Porvoo. Voit ilmoittautua työpajoihin alapuolella olevan linkin kautta:

Tapahtuma tarjosi arvokasta tietoa

Myös Helsinki Oppaat ry:n oli tarkoitus esiintyä tapahtumassa ja kertoa kokemuksistaan STF-merkin parissa, mutta teknisistä ongelmista johtuen ne julkaistaan vasta nyt kootusti. Helsinki Oppaat ry:n Anu Kivelän mukaan merkin suorittaminen yhdistyksenä vaati hieman soveltamista, mutta onnistui lopulta hyvin. 

  Meillä oli pieni ydinryhmä, joka edistää vastuullisuusasioita ja järjesti muun muassa koulutuksia koko jäsenistölle. Tyypillisesti nuorimmat ja uusimmat jäsenet ovat selkeästi muita kiinnostuneempia vastuullisuusasioista, hän sanoo.

Yhdistyksen toiminnassa vastuullisuus on itsestään selvää. Kävelykierroksista jää vain jäljet lumeen ja jo opaskoulutuksessa otetaan huomioon esteettömyysasioita. Kivelä sanoo, että he usein he myös opastavat kansainvälisille matkailijoille asioita, jotka ovat meille suomalaisille itsestäänselvyyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi asiat kuten se, että hanasta saa laadukasta juomavettä ja roskat kierrätetään.

Helsinki Oppaat ry:n seuraava projekti on saada verkkokauppa kuntoon, jonka avulla he saavat lisää tuotteita myyntiin sekä toimintaa ja näkyvyyttä yhdistykselle. Heillä on myös suunnitteilla laittaa sinne vastuullisuusteemaisia opaskierroksia.

CNE 2.0 somessa