Carbon Neutral Experience 2.0

Carbon Neutral Experience (CNE) sai jatkoa ja Uudenmaan matkailusektorin matka kohti hiilineutraaliutta jatkuu aikavälillä 1.8.2023–31.7.2025. Hanke toteutetaan yhteishankkeena Posintran sekä Haaga-Helian ja Novia ammattikorkeakoulujen kanssa. 

Hankkeessa on mukana yhteensä 13 eri kuntaa Uudenmaan alueelta, jotka ovat kaikki sitoutunet yhteisiin kestävyystavoitteisiin. Mukana olevat kunnat ovat Helsinki, Raasepori, Tuusula, Porvoo, Hyvinkää, Espoo, Vantaa, Hanko, Sipoo, Lohja, Siuntio, Inkoo ja Nurmijärvi.

CNE 2.0:llan rahoittajana toimii Uudenmaan liitto, joka myönsi hankkeelle alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen suunnatun AKKE-rahoituksen. 

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 480 875 euroa, josta AKKE-rahoituksen osuus on noin 80 % eli 384 700 euroa.

Tule mukaan verkostoomme ja auta meitä edistämään hiilineutraalia ja vastuullista matkailua Uudellamaalla ja koko Suomessa.

Toimenpiteet

• CO2-päästöjen mittaaminen ja päästöjen vähentäminen
• Kiertotalousosaamisen lisääminen Uudellamaalla
• Muutoskyvykkyyden ja varautumisen edistäminen muuttuvassa toimintaympäristössä
• Yhteistyö muiden kotimaisten ja ulkomaisten hankkeiden kanssa
• Innovaatioyhteistyön tiivistäminen sidosryhmien kanssa ja kuntien välinen yhteistyöverkosto
• Glasgow’n ilmastojulistuksen ja Sustainable Travel Finland-vastuullisuusohjelman edistäminen

Vaikutukset

Matkailun päästöjen mittaaminen ja minimoiminen vähentää ympäristövaikutuksia ja auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta. Samalla se edistää alueen mainetta kestävänä matkailukohteena. Matkailun kasvu lisää työpaikkoja ja tukee alueellista elinvoimaisuutta. 

Kansainväliset esimerkit, kuten Glasgow’n ilmastojulistus, tarjoavat uusia toimintamalleja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kehitetyt toimintamallit integroituvat osaksi kuntien, yritysten ja matkailun alueorganisaatioiden pysyvää toimintaa. 

Kiertotalousosaamisen lisääminen alan yrityksissä edistää vihreää siirtymää ja auttaa sopeutumaan muuttuvaan toimintaympäristöön ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. 

Carbon Neutral Experience 1.0

Carbon Neutral Experience 2.0 jatkaa 31.7.2023 päättynyttä hanketta, jonka tavoitteena oli vastata kestävän matkailun kysynnän kasvuun ja pyrkiä edelläkävijöiksi. Uudenmaan tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Carbon Neutral Experience toteutti konkreettisia toimenpiteitä, jotka auttoivat matkailuyrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään. Tavoitteena oli edistää vähähiilisyyttä alueen kilpailuvalttina ja tiivistää alueen yhteistyötä aiheen ympärillä.

Hankkeessa oli mukana 15 Uudenmaan kuntaa: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Lohja, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Tuusula, Vantaa, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lapinjärvi, Siuntio. Rahoitus saatiin Uudenmaan liiton UKKE-rahoitukselta. 

Myös hankkeeseen osallistuvat kunnat rahoittivat hanketta.

CNE 2.0 somessa