Carbon Neutral Experience 2.0

The Carbon Neutral Experience (CNE) är inställt på att främja och markerar den pågående resan mot koldioxidneutralitet inom Uusimaa-turismsektorn från den 1 augusti 2023 till den 31 juli 2025. Genomförs i samarbete med Novago, såväl som Haaga-Helia och Novia yrkeshögskolor.

Denna initiativ förenar en konsortium av 13 kommuner i Uusimaa-regionen, alla förenade av sitt engagemang för gemensamma hållbarhetsmål. Noterbara deltagare inkluderar Helsingfors, Raseborg, Tusby, Borgå, Hyvinge, Esbo, Vanda, Hangö, Sibbo, Lojo, Sjundeå, Ingå och Nurmijärvi.

Finansiering för CNE 2.0 tillhandahålls av Uusimaa Regional Council, som har avsatt AKKE-finansiering för att stödja hållbar tillväxt och vitalitet i regionerna. Den beräknade totala kostnaden för projektet är 480 875 euro, varav AKKE-finansieringen täcker ungefär 80%, motsvarande 384 700 euro.

Sätt dig i vårt nätverk och bidra till att främja koldioxidneutral och ansvarsfull turism i Uusimaa och i hela Finland.

Vad gör vi

  • Measuring and Reducing CO2 Emissions
  • Boosting Circular Economy Expertise in Uusimaa
  • Fostering Adaptability and Preparedness in a Dynamic Operating Environment
  • Collaborating with Domestic and International Projects
  • Intensifying Innovation Partnerships with Stakeholders and Establishing Inter-municipal Cooperation Networks
  • Advancing the Glasgow Climate Pact and Promoting the Visit Finland’s Sustainable Travel Finland Program

Inverkan

Mätning och minskning av utsläpp inom turismen minskar inte bara miljöpåverkan utan spelar också en avgörande roll i bekämpningen av klimatförändringar. Samtidigt stärker det regionens rykte som en hållbar resedestination, medan turismens tillväxt främjar skapandet av arbetstillfällen och ökar den regionala vitaliteten.

Internationella referensramar, såsom Glasgow Climate Pact, erbjuder innovativa strukturer för att uppnå klimatmål. De utvecklade modellerna integreras smidigt i pågående verksamheter hos kommuner, företag och regionala turismorganisationer.

Förbättring av expertisen inom cirkulär ekonomi inom branschföretag driver inte bara den gröna övergången framåt utan hjälper också till att anpassa sig till en föränderlig operativ miljö och konsekvenserna av klimatförändringar.

Carbon Neutral Experience 1.0

The Carbon Neutral Experience 2.0 bygger vidare på det föregående projektet som avslutades den 31 juli 2023, med målet att möta den växande efterfrågan på hållbar turism och sträva efter att vara ledande inom dessa insatser.

Uusimaa har satt det ambitiösa målet att uppnå koldioxidneutralitet senast 2030. The Carbon Neutral Experience 1.0 implementerade konkreta åtgärder för att stödja turismföretag att minska sin koldioxidavtryck. Målet var att positionera lågkoldioxidpraxis som en nyckelkonkurrensfördel för regionen och främja ett starkare samarbete kring hållbarhetsinitiativ.

Femton kommuner i Uusimaa deltog i projektet, inklusive Espoo, Helsingfors, Hyvinge, Järvenpää, Lojo, Borgå, Raseborg, Sibbo, Tusby, Vanda, Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Lapinjärvi och Sjundeå. Finansiering säkerställdes genom Uusimaa Regional Council’s UKKE-finansiering.

Dessutom bidrog de deltagande kommunerna aktivt till projektets finansiering och visade därigenom ett kollektivt åtagande för att främja hållbar turism i regionen.

CNE 2.0 på social media