CARBON NEUTRAL EXPERIENCE 2.0

Visste du att investeringar i hållbarhet förbättrar företagens lönsamhet och motståndskraft? Eller att företag som agerar ansvarsfullt har högre kundnöjdhet och upplevd kvalitet än andra? Carbon Neutral Experience 2.0 främjar koldioxidneutralitet inom inhemska områden för turism, restaurang och evenemang i Nyland, med målet att uppnå detta senast år 2030. Samtidigt vägleder och stöder den företag i övergången till lönsam och hållbar verksamhet.

Framtidens turism

Finland strävar efter att stärka sitt rykte som en hållbar resedestination och en föregångare inom hållbar utveckling. Vi ser till att resande fortfarande är möjligt i framtiden och säkerställer affärsmöjligheterna samt arbetstillfällena inom turistnäringen. Visit Finland har som vision att göra Finland till den ledande destinationen för hållbar turism och det självklara valet för den medvetna resenären. CNE 2.0 stöder aktivt Nyland och hela Finland i uppbyggnaden av en hållbar framtid.

Våra målsättningar

  • “Främjande av koldioxidneutral turism i Nyland genom nära samarbete med intressenter. 
  • Skapande av ett nätverk för främjande av hållbar turism med deltagande från experter inom kommuner, högskolor och företag. 
  • Användning av data och nyskapande teknologier för att främja lågkoldioxidturism. 
  • Utveckling av företagskompetens och stöd för hållbar tillväxt inom turism, restaurang och evenemangssektorn.

Anslut till vår gemenskap och bidra till främjandet av koldioxidneutral och ansvarsfull turism i Nyland och hela Finland.

Sustainable Travel Destination Uusimaa

Carbon Neutral Experience 2.0

“Carbon Neutral Experience 2.0 genomförs som ett samarbetsprojekt mellan Novago och yrkeshögskolorna Haaga-Helia och Novia. Tretton (13) kommuner i Nyland har gemensamt åtagit sig hållbarhetsmål: Helsingfors, Raseborg, Tusby, Borgå, Hyvinge, Esbo, Vanda, Hangö, Sibbo, Lojo, Sjundeå, Ingå och Nurmijärvi. Projektet finansieras av Nylands förbund och pågår under perioden 2023-2025.

CNE 2.0 på sociala medier