Om oss

Carbon Neutral Experience 2.0 är en samarbetsinitiativ med Posintra tillsammans med Haaga-Helia och Novia yrkeshögskolor. Förutom dessa huvudpartners inkluderar projektet tretton kommuner: Helsingfors, Raseborg, Tusby, Borgå, Hyvinge, Esbo, Vanda, Hangö, Sibbo, Lojo, Sjundeå, Ingå och Nurmijärvi.

Partners

Posintra är Östra Nylands egna utvecklingsbolag, som erbjuder lokala företag och hela regionen verktyg för tillväxt och välmående. Oavsett om du planerar att starta ett företag, utveckla ett befintligt företag eller funderar på att etablera dig i vårt område, kan du dra nytta av Posintras expertis och stöd.

Haaga-Helia yrkeshögskola är din port till den professionella världen. Vi är specialiserade på att utbilda experter inom näringslivet och servicebranschen, och aktivt engagerade i forskning och utveckling för att främja kunskap och praxis inom dessa områden. Vårt akademiska utbud omfattar affärsverksamhet, informationsteknik, hotell- och restauranghantering, journalistik, idrott och yrkeslärarutbildning.

Novia är studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med en särskild uppgift att aktivt delta i det tvåspråkiga Finlands kompetensförsörjning och hållbara samhällsutveckling. Vi främjar utvecklande av cirkulära affärsmodeller samt hållbart entreprenörskap genom att skapa olika nätverk och hållbara, på intelligenta system baserade tekniska lösningar.

CNE 2.0 på social media