Hållbar turism

Finland har åtagit sig att avsevärt minska koldioxidutsläppen under de kommande decennierna, i enlighet med EU:s beslut.

Genom att betona lågkolinitiativ sträcker sig detta åtagande till att vara ett avgörande mål för EU:s finansiella instrument och utgör en grundpelare i utvecklingsprojekt för den kommande finansieringsperioden av strukturfonderna.

Projekt som söker finansiellt stöd måste implementera åtgärder som främjar detta mål. Följaktligen erkänns behovet av att investera i utvecklingen av turismformer som aktivt främjar lågkolpraxis.

I den föränderliga landskapsbilden blir en ansvarsfull strategi allt viktigare för turismföretag. Integreringen av hållbara val vid kundgränssnittet är inte bara rekommenderat; det är en förutsättning för att bibehålla konkurrenskraften och säkerställa verksamhetens långsiktiga livskraft.

För resenärer innefattar centrala hållbarhetsindikatorer inom turisttjänster aspekter som vatten- och energieffektivitet, effektiv avfallshantering, användning av lokala produkter och tjänster, generering av lokal sysselsättning, bevarande av kulturarv och lämplig hänsyn till den lokala befolkningen.

Ett framtidsinriktat turismföretag förstår den djupgående påverkan av ansvarsfulla metoder både på sin verksamhets hållbarhet och miljöns framtid. Det erkänner att att verka i harmoni med principerna för hållbar utveckling inte bara är ett val utan en nödvändighet för att säkerställa företagets ekonomiska kontinuitet.

Handbok för Koldioxidneutralitet för Företag på finska

Ladda ner CNE:s kostnadsfria guide där du hittar praktiska tips för att främja ansvarsfull turism. Endast på finska.

Visit Finland och Hållbar Turism

Principer för Hållbar Turism

CNE 2.0 på social media