Sustainable Travel Finland

Att anpassa sig till de ständigt föränderliga kraven formar om landskapet inom turistindustrin. Främjandet av hållbar utveckling är av avgörande betydelse för att turistsektorn ska kunna möta dessa skiftande krav på ett adekvat sätt och säkerställa sin långsiktiga överlevnad. För att möta detta behov har Visit Finland introducerat programmet Hållbart Resande Finland, som är skräddarsytt för både turismföretag och destinationer. Denna satsning inkluderar det uppnåeliga hållbarhetsmärket (STF), som fungerar som en signal till internationella resenärer om ett åtagande för hållbara metoder.

Det kostnadsfria programmet Hållbart Resande Finland rustar företag och destinationer med en omfattande verktygslåda för att främja hållbar turism. Denna verktygslåda underlättar den sömlösa integrationen av hållbara metoder och val i den dagliga verksamheten i ett område eller företag. Carbon Neutral Experience 2.0 ger stöd till företag i Uusimaa när de ger sig ut på programmets lärandeväg.

CNE 2.0 ger support på din resa med STF

Stärkande av lokala företag och destinationer är en central del av Carbon Neutral Experience 2.0 (CNE 2.0), som aktivt stöder deras resa mot att erhålla det hållbara resemärket för Finland (STF) genom nära samarbete med kommuner, företag och samhällen.

Genom STF-coaching strävar initiativet efter att främja hållbara turismpraxis i Nylands region samtidigt som det förbättrar kunskapen och kompetensen hos både entreprenörer och lokala myndigheter. Coaching-sessionerna täcker olika ämnen, inklusive ansvarsfull kommunikation.

För att delta i våra kommande vår-STF-coaching-sessioner kan du registrera dig genom länken nedan. Dessa coaching-sessioner är strategiskt organiserade över olika platser i Uusimaa för att säkerställa tillgänglighet för så många deltagare som möjligt. I strävan efter sina mål integrerar CNE 2.0 principer för cirkulär ekonomi och anpassningsförmåga i sin verksamhet.

Uusimaa Regional Council och Visit Finland delar ett gemensamt mål att utveckla hållbar turism som en nyckelkonkurrensfördel för lokala turismföretag. Denna konkurrensfördel syftar inte bara till att öka branschens vitalitet och attraktivitet utan också stimulera tillväxt och skapa nya sysselsättningsmöjligheter.

Spring Schedules

Kick off 15.2. klo 9-11 (Hybridi)
Haaga-Helia  Yrkeshögskolan
Pasilan, Helsinki / MS Teams

STF couching I

STF couching II

Anmäl dig till coachning

Du kan redan anmäla dig till vårens coachingsessioner

CNE 2.0 på social media