Tulevaisuuden Uusimaa

Kestävän matkailun kehittämispolku

Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma tarjoaa yrityksille ja matkailudestinaatioille käyttäjää kouluttavan 7 askeleen kestävän matkailun kehittämispolun, jonka jokaiseen askeleeseen liittyvät kansainvälisten standardien mukaiset kriteerit. 

Ensimmäisten askeleiden ottaminen voi tuntua haastavalta ja joskus jopa ylitsepääsemättömältä. Siksi Carbon Neutral Experience 2.0 tarjoaakin maksuttomia polkuopintoja, jotka auttavat yrityksiä pääsemään alkuun.

STF-ohjelman kehittämispolun askeleiden kriteeristön täyttäminen todennetaan STF HubissaSTF-merkin hakemus lähetetään Visit Finlandin kautta kolmannelle osapuolelle tarkistettavaksi, kun askelkohtaiset tehtävät ovat valmiita ja STF-ohjelman asettama kriteeristö on todennetusti täytetty.

Valmennukset apuna polullasi

Kestävän matkailun toimenpiteet eivät tule kerralla kuntoon. CNE 2.0:n toteuttavat valmennukset auttavat yritystäsi polkusi varrella. 

Olitpa sitten matkasi alussa, sen keskivaiheessa tai loppusuoralla, niin voit tarvita valmennusta etenemiseesi. CNE 2.0 tarjoaa tukea niin hiilijalanjäljen laskentaan, muutoskyvykkyyteen kuin vastuullisuusviestintäänkin.

STF-merkki uusitaan säännöllisesti, jotta Visit Finland voi olla varma jatkuvasta kehityksestä. Myös STF-ohjelma ja sen kriteeristö päivittyy tasaisin väliajoin, jotta ohjelman kautta matkailutoimijoiden toiminta vastaa kiristyviä vastuullisuusvelvoitteita. 

STF-ohjelman tueksi on luotu Kestävän matkailun opas, jossa varmennetaan STF-polun kulkijan perustieto matkailun kestävästä kehittämisestä, joka tutustuttaa STF-ohjelmaan ja sen kriteereihin.

Ilmoittaudu valmennuksiin

Kevään valmennusten ilmoittautumislomake.

Kestävän matkailun kehittämispolku

Kestävän matkailun seitsemän askeleen kehittämispolun suorittaminen vaatii täysin uudenlaista lähestymistapaa. Yritys tai destinaatio, joka on saanut STF-merkin, on tehnyt vähintään seuraavat toimenpiteet:

Virallinen päätös kestävän matkailun edistämisestä

Sitoutuminen kestävän matkailun valtakunnallisiin periaatteisiin

Kestävää matkailua koordinoivan henkilön nimeäminen

Tutustuminen Kestävän matkailun oppaaseen

Yritys osallistuu Visit Finland Akatemian Sustainable Travel Finland -valmennukseen

Destinaatio järjestää Visit Finland Akatemian vastuullisuusvalmennuksia alueen yritysverkostolle

Nykytilan kartoitus STF-ohjelman itsearvioinnin kautta

Yrityksellä on auditoitu kestävää matkailua tukeva sertifikaatti tai sertifikaattia vastaava ohjelma

Destinaation yritysverkoston matkailuyrityksistä 51 %:lla on STF-merkki

Destinaatiolla on GSTC-akkreditoitu destinaatiotason sertifikaatti ja toimintasuunnitelma alueen yritysten saattamiseksi STF-polulle aina STF-merkkiin saakka.

Kestävän matkailun toimenpiteistä, suunnitelmista ja tavoitteista läpinäkyvästi viestiminen kansainväliselle yleisölle, viherpesu täysin eliminoiden

Sitoutuminen valtakunnallisiin kestävän matkailun indikaattoreihin, ja indikaattoritiedon vuosittainen syöttäminen seurantalomakkeen kautta

Kestävän matkailun kehittämissuunnitelman laatiminen

Kehittämissuunnitelma sisältää yrityksen ja sen lähtötilan kuvauksen ja päivitettävän toimenpidetaulukon.

Kehittämissuunnitelman huomioi kaikki yrityksen toiminnot, joita STF-merkki koskee

Sekä kehittämissuunnitelma että toimenpidetaulukko huomioi kaikki kestävyyden ulottuvuudet (taloudellinen, ekologinen, sosio-kulttuurinen).

Kehittämissuunnitelma sisällöllisesti vastaa sille asetettua kansainvälisen standardit huomioivaa minimisisältövaatimusta, jonka kehittämiseen STF-ohjelma tarjoaa työkalut

Tehdään sopimus STF-merkin käytöstä

Sitoudutaan säännöllisin väliajoin päivittämään kestävän matkailun osaaminen, kehittämissuunnitelma, toimenpidetaulukko, indikaattorien seurantalomake ja sertifikaatti, jotka STF-merkin uusiminen vaatii. STF-merkki uusitaan sitä tukevan sertifikaatin kanssa samassa syklissä tai noin 2 vuoden välein.

STF-merkin hakemus lähetetään Visit Finlandin kautta kolmannen osapuolen arvioitavaksi

CNE 2.0 somessa